Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Gramy Razem

Na lekcjach muzyki wspólnie muzykujemy; nasi uczniowie, muzycy orkiestry dętej oraz uczniowie szkoły muzycznej. Tym razem pieśni patriotyczne. Komu mało zapraszamy do gry w Gminnej Orkiestrze Dętej.