Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Harcerstwo

30 Szczep Harcerski ZHP 
 
 Środowisko Trzydziestych na facebook 
 
 
  • Komendantka szczepu : hm. Daria Kaczanowicz  tel. 665600877 e-mail: daria.kaczanowicz@zhp.net.pl Instruktor - wychowawca z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w każdym wieku, koordynuje działania drużyn, nadzoruje współpracę szczepu z sojusznikami, pełni funkcje reprezentacyjną,  odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie drużyn  harcerskich zgodnie przepisami wewnętrznymi ZHP oraz przepisami państwowymi.Posiada odznakę kadry kształcącej ZHP. 

 

  • Drużynowy 30 Drużyny Wielopoziomowej "WIDMO" zrzeszającej młodzież  wieku od 13 do 21 lat, kwatermistrz HUFCA ZHP TORUŃ.hm. Jarosław Kaczanowicz  e-mail: jaroslaw.kaczanowicz@zhp.net.pl Instruktor - wychowawca działający dwoma pionami metodycznymi   ( harcerze starsi wieku 13- 16 lat  oraz wędrownicy młodzież w wieku 16 - 21lat ). 

 

  • Drużynowa 30 Drużyny Harcerskiej " Zielony Płomień" zrzeszającej dzieci w wieku od 10 do 13 lat, pwd. Rozalia Kalinowska tel. 693331450e-mail rozaliakalinowska@zhp.net.pl instruktor- wychowawca  ZHP z uprawnieniami do pracy z młodzieżą szkolną 

 

  • Drużynowa 30 Gromady Zuchowej "Szturmowcy Kosmosu" zrzeszającej dzieci w wieku od 6 - 10 lat,pwd.  Wiktoria Gawlak  tel. 533613128 e- mail: wiktoriagawlak@zhp.net.pl instruktor- wychowawca ZHP  z uprawnieniami do pracy  z dziećmi wieku wczesnoszkolnym