Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły

Robert Swiontek Brzezinski

 

Zastępca dyrektora

SP w Złejwsi Wielkiej: Grzegorz Hryniewicz

Filia w Czarnowie: Zbigniew Leitgeber