Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Dyrekcja

Dyrektor Szkoły

mgr Grzegorz Hryniewicz

 

Zastępca dyrektora

SP w Złejwsi Wielkiej: mgr Karolina Drabkowska

Filia w Czarnowie: mgr Zbigniew Leitgeber