Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2024/2025 (kliknij)

Strony naboru elektronicznego do szkół ponadpodstawowych:

W Bydgoszczy (kliknij)

W Toruniu (kliknij)