Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2023/2024 (kliknij)

Licea w Toruniu (kliknij)

Licea w Bydgoszczy (kliknij)

Technika (kliknij)

Szkoły niepubliczne (kliknij)

Katalog szkół branżowych i technicznych (kliknij)