Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Rada Rodziców

SP w Złejwsi Wielkiej
 
1) Regulamin Rady Rodziców - kliknij mnie
 
2) nr konta bankowego:
Nicolaus Bank w Złejwsi Wielkiej 
Nr konta 22 9511 0000 2005 0025 0900 0001
 
W tytule Dobrowolna składka na Radę Rodziców imię i nazwisko dziecka, klasa*
 
* obecnie składka wynosi 40 zł od dziecka (20 zł na semestr).
** Rada Rodziców ma prawo zwiększyć składkę na każdy nowy rok szkolny po podjęciu uchwały na pierwszym zebraniu Rady Rodziców.
 
3) Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/24 w składzie: 
 
Przewodnicząca - Daria Kaczanowicz 
Sekretarz - Anna Waliszewska
Skarbnik - Gabriela Krajewska
 
4) kontakt do Rady e-mali: radarodzicow.spzlawieswielka@gmail.com
 
 
  • Uchwała w sprawie wyboru prezydium Rady Rodziców SP w Złejwsi Wielkiej (kliknij mnie)
  • Uchwała w sprawie ustalenia kwoty wpłat na Radę Rodziców (kliknij mnie)

 


 

Filia w Czarnowie

 
Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/24 w składzie: 
 
Przewodnicząca - Monika Składanek
Sekretarz - Marta Owsianny
Skarbnik - Krystyna Gajdemska