Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Kadra

Język polski

mgr Izabela Ciuryś

mgr Dorota Fifielska

mgr Edyta Józefkowicz

mgr Joanna Walczyńska

 

Język angielski

mgr Karolina Pszczółkowska

mgr inż. Barbara Sękowska-Reinke

mgr Katarzyna Ernest-Małecka

mgr Agnieszka Bałamącek

 

Język niemiecki

mgr Przemysław Tykarski

 

Matematyka

 lic. Jacek Ciuryś

mgr Janusz Fifielski

mgr Wiesław Skórzyński

mgr Michał Arczyński

 

Edukacja wczesnoszkolna


SP w Złejwsi Wielkiej

mgr Agnieszka Łukasik-Drozdowska

mgr Ewelina Wysocka

mgr Jolanta Patyk

mgr Agnieszka Urbańska

mgr Anna Piekarska

mgr Agnieszka Cudak

mgr Anna Bruska-Dudzik

 

Filia w Czarnowie

mgr Barbara Prus

mgr Małgorzata Siwiak

mgr Magdalena Lewandowska

mgr Małgorzata Nobik

mgr Joanna Polcikiewicz

 

WF

mgr Janusz Lemke

mgr Robert Swiontek Brzezinski

mgr Beata Bęben

mgr Magdalena Laskowska

mgr Grzegorz Hryniewicz

mgr Tomasz Tomkiewicz

 

Historia, WOS

mgr Anna Rutkowska

mgr Rafał Żelazek

mgr Krzysztof Zdziubany

 

Pedagog

mgr Agnieszka Karska

mgr Małgorzata Łukaszewicz

 

Psycholog

mgr Marta Szymańska

 

Religia

ks.Wojciech Murawski

mgr Małgorzata Waczyńska

mgr Wiesława Kędzierska

 

Pedagogika specjalna

mgr Danuta Gil

mgr Iwona Jasieniecka

mgr Magdalena Radzka

mgr Lucyna Skoczylas

 

Informatyka

mgr Anna Piekarska

mgr inż. Krystian Janiszewski

mgr Janusz Fifielski

mgr Michał Arczyński

 

Biologia, Przyroda

mgr Piotr Felski

 

Chemia

dr inż. Anna Kosobucka

 

Logopeda

mgr Karolina Drabkowska

mgr Aleksandra Kurdelska

 

Biblioteka

mgr Małgorzata Szamocka-Król

 

Geografia

mgr Andrzej Wiśniewski

 

Muzyka

mgr Krzysztof Kędzierski

 

Plastyka

mgr Marlena Krystosiak-Urbańska

 

Fizyka

mgr Kazimierz Żuchowski

mgr Wiesław Skórzyński

 

Technika

mgr Beata Bęben

 

Edukacja przedszkolna


SP w Złejwsi Wielkiej

mgr Barbara Sikora

mgr Patrycja Voss-Krzemińska

 

Filia w Czarnowie

mgr Małgorzata Kruszewska-Lamparska

Etyka

mgr Anna Rutkowska

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Danuta Gil

 

Nauczyciel wspomagający

mgr Pamela Brzozek

mgr Wioleta Kelak-Dwojak

 

Świetlica

SP w Złejwsi Wielkiej

mgr Danuta Gil

Filia w Czarnowie

lic. Krystian Frelichowski