Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Ochrona danych osobowych

KLAUZULE INFORMACYJNE

 

-klauzula infromacyjna ogólna (pobierz)

-klauzula informacyjna - obsługa korespondencji przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP 04.11.20 (pobierz)

-klauzula informacyjna  Obsługa Rady Rodziców (pobierz)

-klauzula informacyjna - opieka psychologiczno-pedagogiczna (pobierz)

 -klauzula informacyjna  rekrutacja do oddziału przedszkolnego, zerówki , szkoły (pobierz)

-klauzula informacyjna ewidencja wejść do SP (pobierz)

-klauzula informacyjna monitoring wizyjny w szkole (pobierz)

-klauzula informacyjna realizacja prawa do przedszkola i obowiązku szkolnego (pobierz)

-klauzula informacyjna realizacja prawa dostępu do informacji publicznej (pobierz)

-klauzula informacyjna udział w konkursie, zawodach (pobierz)

-klauzula zgody na koresp przy użyciu poczty elektr. - wersja na stronę www i bip 02.11.20 (pobierz)

-klauzula zgody na odbior dziecka z placówki oświatowej (pobierz)

-klazula zgody na wizerunek dziecka (pobierz)

 

Informujemy, że w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej został powołany
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pan Marek Łochocki  kontakt: m.lochocki@jumi2012.pl