Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Laureaci i Finaliści Konkursów

2023:

Franciszek Kosobucki -  laureat Konkursu Kuratoryjnego z Matematyki (opiekun: p. M. Arczyński)

Franciszek Kosobucki -  laureat Konkursu Kuratoryjnego z Chemii (opiekun: p. A. Kosobucka)

Maksymilian Wróblewski - finalista Konkursu Kuratoryjnego z Matematyki (opiekun: p. M. Arczyński)

 

2019:

Jan Kalwasiński -  laureat Konkursu  Kuratoryjnego z Fizyki i Astronomii (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

Dominika Król -  laureat Konkursu  Kuratoryjnego z Fizyki i Astronomii (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

Jan Kalwasiński -  laureat Konkursu  Kuratoryjnego z Chemii (opiekun: p. A. Kosobucka)

 

2018:

Marcin Krysiak -  finalista Konkursu Kuratoryjnego z Języka Angielskiego (opiekun: p. K.Pszczółkowska)

 

2017:

Julia Cychowska – laureat Powiatowego Konkursu Interpretacji Prozy i Poezji Polskiej (opiekun: p. Danuta Gil)

Julia Swiontek Brzezinska - laureat Wojewódzkiego Kokursu Plastycznego "OBRONA CYWILNA WOKÓŁ NAS" (opiekun: p. Danuta Gil)

 

2016:

Łukasz Lamparski – laureat Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

Łukasz Lamparski – laureat Konkursu Kuratoryjnego z Języka Angielskiego (opiekun: p. Karolina Pszczółkowska)

Marcin Krysiak – finalista Konkursu Kuratoryjnego z Języka Angielskiego (opiekun: p. Karolina Pszczółkowska)

Dominika Król – finalistka Konkursu Kuratoryjnego z Przyrody (opiekun: p. Małgorzata Wolicka)

 

2015:

Adam Trzciński – laureat Konkursu Fotograficznego „Niebo nad Astrobazą” (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

Łukasz Lamparski – finalista Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

Izabela Walter – finalistka Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

Adam Trzciński – laureat Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

 

2014:

Adam Trzciński – finalista Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

Adam Trzciński – finalista Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

Agata Cimoch – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

Wiktoria Król – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

Agata Pokrywczyńska – laureatka Wojewódzkiego Konkursu Astronomicznego (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

Aniela Kosobucka - laureatka Konkursów Kuratoryjnych z Języka Polskiego (opiekun: p. Katarzyna Łącka-Tłuchowska) oraz Przyrody (opiekun: p. Małgorzata Wolicka)

 

2012:

Mateusz Wiśniewski – laureat Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

Magdalena Mikowska – laureatka Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

 

2011:

Anna Siewaszewicz – laureatka Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

Małgorzata Trzaska – finalistka Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

Natalia Zakurzewska – finalistka Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

 

2010:

Patryk Witkowski – laureat Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

Patrycja Markuszewska – finalistka Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

Ewelina Świerad – finalistka Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

Anna Siewaszewicz – finalistka Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

 

2009:

Donata Winogrodzka – laureatka Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

Aleksandra Grącka – laureatka Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)

Karol Adamski – laureat Konkursu Wojewódzkiego z Fizyki i Astronomii (opiekun: p. Wiesław Skórzyński)