Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

SZKOLNY TYDZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ