Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

REKRUTACJA DO KLASY VII Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM I MATEMATYKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁEJWSI WIELKIEJ

Termin zapisu uczniów  – do 20.03.2024 r. Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

 

Pliki do pobrania: 

Podanie do klasy VII z rozszerzeniem  (pobierz)

Regulamin rekrutacji do klasy siódmej z rozszerzonym językiem angielskim (pobierz)