Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

REKRUTACJA DO KLASY IV SPORTOWEJ I VII Z ROZSZERZONYM JĘZYKIEM ANGIELSKIM I MATEMATYKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZŁEJWSI WIELKIEJ

Termin zapisu uczniów – do 17.03.2023 r. Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.

Pliki do pobrania: 

Karta zapisu klasa sportowa (pobierz)

Podanie do klasy VII z rozszerzeniem (pobierz)

Regulamin rekrutacji do klasy siódmej z rozszerzonym językiem angielskim (pobierz)