Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Dziękujemy Radzie Rodziców.

Dziękujemy Radzie Rodziców oraz Dyrekcji Szkoły za instrumenty zakupione  na lekcje muzyki oraz występy artystyczne. W zeszłym roku profesjonalny aranżer Korg, a w tym dzwonki chromatyczne.