Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

I gminny konkurs profilaktyczny “Stop depresji”