Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Zarządzenie Wójta Gminy Zławieś Wielka