Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Żywa lekcja historii - "od upadku Polski po Odzyskanie Niepodległości"

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zlejwsi Wielkiej oraz Czarnowa wzięli udział w żywej lekcji historii "od upadku Polski po Odzyskanie Niepodległości". Poprzez aktywny udział w inscenizacjach Bractwa Historycznego Kerin - uczniowie pogłębili wiedzę o historii naszego kraju.