Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Paka dla zwierzaka!