Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Ubezpieczenie Grupowe Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Istnieje możliwość ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2022/2023.
Ubezpieczenie uczniów jest dobrowolne. Osobom zainteresowanym podajemy dane kontaktowe oraz link elektronicznego formularza zawarcia umowy ubezpieczeniowej.

 

Ulotka informacyjna (kliknij mnie)

Link do ubezpieczenia (kliknij mnie)

 

Arleta Stępkowska, tel. 503 845 086, e-mail: stepkowska.arleta@allianz.com.pl
Dorota Krajewska, tel. 793 606 241, e-mail: krajewska.dorota@allianz.com.pl