Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Koło informatyczne CMI

Ogólnopolski projekt grantowy, którego celem jest podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej oraz aktywizacja młodzieży uzdolnionej informatycznie.

CMI umożliwia uczestnikom odkrywanie i rozwój talentów uczniowskich, szczególnie w zakresie informatycznym, nastawionym na rozwiązywanie problemów. Między innymi mają możliwość startu w zawodach algorytmicznych i projektowych, co może dodatkowo motywować uczniów i uczennice do rozwijania swoich zainteresowań i talentów

Regulamin (pobierz)

Zgłoszenie uczestnictwa (pobierz)