Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Galeria prac - "My menu"

 

Uczniowie klasy 5 postanowili podsumować dział w podręczniku za pomocą miniprojektu pt. My menu. Inspiracją był tekst o nawykach żywieniowych uczniów z Wielkiej Brytanii. Piątoklasiści przygotowali plakaty, sfotografowali je i w ten sposób powastała piękna galeria ich prac.

wykonane prace

 

Karolina Pszczółkowska