Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

WYRÓŻNIENI W MIĘDZYNARODOWYM KONKURSIE "KANGUR MATEMATYCZNY"

Adam Wrzesiński, kl. 5 - wyróżnienie
Sara Cieśla, kl. 5 - wyróżnienie
Bianka Skórzyńska - kl. 3 - wyróżnienie