Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Drodzy Rodzice!

Informuję, iż w roku szkolnym 2024/2025 zostaną utworzone trzy klasy pierwsze. W związku z powyższym wszystkie dzieci, których Rodzice złożyli dotychczas podania, zostały przyjęte do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej.

Lista uczniów z podziałem na poszczególne klasy będzie wywieszona na tablicy ogłoszeń przy Sekretariacie Szkoły w dniach 7-14.06.2024r.