Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

OGŁOSZENIE DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZŁEJWSI WIELKIEJ