Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

DLA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ZŁEJWSI WIELKIEJ ORAZ SZKOŁY W CZARNOWIE ODBĘDZIE SIĘ

DNIA 04.09.2023 R. O GODZINIE 9.00

W SZKOLE W ZŁEJWSI WIELKIEJ

 

 

MSZA ŚW. DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ZŁEJWSI WIELKIEJ

04.09.2023 R.

O GODZINIE 8.00

 

PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW

W DNIU 04.09.2023 R.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W ZŁEJWSI WIELKIEJ

 

PRZYWOZY DLAUCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W ZŁEJWSI WIELKIEJ:

 

SKŁUDZEWO - 7.20

GUTOWO - 7.30

PĘDZEWO - 7.35

STANISŁAWKA - 7.30

KAMIENIEC - 7.40

TOPORZYSKO - 7.50

 

PRZYWOZY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZARNOWIE:

 

TOPORZYSKO - 8.25

STANISŁAWKA - 8.35

KAMIENIEC - 8.45

 

ODWOZY:

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

SKŁUDZEWO, GUTOWO, PĘDZEWO - 10.00

KAMIENIEC, STANISŁAWKA - 10.00