Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

POŻEGNANIE KLAS ÓSMYCH - fotorelacja