Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

POKAZ EKO-MODY

Pokaz eko-mody jako zwieńczenie innowacji pedagogicznej pod tytułem "Z niczego coś pożytecznego" trwającej w świetlicy szkolnej w roku 2022/23.

Opiekunowie:
Danuta Gil
Lucyna Skoczylas