Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

STRAŻ POŻARNA Z WIZYTĄ W NASZEJ SZKOLE!

Dzieci miały okazję dowiedzieć się jakie są zadania straży pożarnej, zapoznać się ze specjalistycznym sprzętem wykorzystywanym przy akcjach. Strażacy ciekawie opisywali swoją pracę jak i odpowiadali na pytania dzieci.