Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

NIEBO KOPERNIKA - Piotr Majewski

W ostatni piątek, 12. maja gościliśmy w naszej szkole pana Piotra Majewskiego, znanego w regionie dziennikarza zajmującego się w swojej pracy zawodowej upowszechnianiem wiedzy astronomicznej. Pan Piotr przyjechał, żeby zaprezentować nam prelekcję pt. „Niebo Kopernika”. Nie była to zwyczajna opowieść o wielkim astronomie, jego biografii i osiągnięciach. Nasz gość skupił się na mniej znanym wątku, szukając odpowiedzi na pytania: w jakich czasach żył Kopernik, jakie niebo widział nad głową, jakie na nim zjawiska, jakimi instrumentami się posługiwał, i wreszcie, co mogło skłonić młodego Kopernika do poświęcenia się astronomii? Całe opowiadanie było bogato ilustrowane licznymi grafikami, mapami nieba i fotografiami. Na spotkanie przybyła liczna grupa naszych uczniów, głównie tych zaangażowanych w projekt „Niebo nad Astrobazami”, ale także rodzice i nauczyciele pracujący w naszej szkole, łącznie 37 osób. Ciekawa, barwna opowieść i radiowy głos Pana Piotra sprawiły, że wszyscy słuchali z największą uwagą, a na koniec podziękowali gromkimi brawami. Przy tej okazji Dyrekcja szkoły i organizatorzy wydarzenia serdecznie dziękują Radzie Rodziców za zakupione napoje i słodycze – oczywiście pierniki.