Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

UWAGA !!! Szanowni Rodzice dzieci urodzonych w latach 2016 i 2017

Prosimy o dopełnienie obowiązku zapisania dziecka do szkoły lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. W roku szkolnym 2023/2024 dzieci z rocznika 2017 podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego. Do oddziału przedszkolnego przyjmujemy również dzieci młodsze urodzone w 2018 r. 

Dzieci z rocznika 2016 podlegają obowiązkowi szkolnemu i muszą obowiązkowo rozpocząć naukę w klasie I w roku szkolnym 2023/24.

Zapisy dzieci rozpoczynają się od dnia 01.03.2023r. do 28.03.2023 r. Kartę zapisu dziecka można pobrać ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie

Informujemy, że sekretariat czynny jest w dni powszednie od 7.00 do 14.00

 

Istnieje możliwość przesłania zeskanowanej karty zapisu na adres mailowy szkoły: sekretariat@szkolazlawies.pl

Jeśli rodzice zamierzają zapisać dziecko do oddziału przedszkolnego, przedszkola lub szkoły, które położone są poza obwodem szkoły w Złejwsi Wielkiej, również mają obowiązek poinformować o tym szkołę, w której obwodzie uczeń mieszka.

 

PLIKI DO POBRANIA:

Procedura przyjęcia do klasy pierwszej (pobierz)

Karta zapisu (pobierz)

Klauzula informacyjna (pobierz)