Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

KONCERT KOLĘD

W dniu 16 stycznia odbył się koncert kolęd w wykonaniu uczniów szkoły w Czarnowie oraz reprezentacji orkiestry dętej dla społeczności szkolnej. Uczniowie zaśpiewali wiele pięknych kolęd i pastorałek. Szkolny zespól fletowy wraz z orkiestrą dętą akompaniował szkolnym wokalistom. Systematycznie powiększa się grupa muzykujących uczniów w naszej szkole. W orkiestrze dętej z Czarnowa grają Matylda Liśkiewicz oraz absolwentka Martyna Szczęsna. Z kolei przygotowują się do gry Pola Szymborska, Amelia Szczucka oraz Michał Grysiewicz. ZAPRASZAMY chętnych do wspólnego muzykowania. Krzysztof Kędzierski nauczyciel muzyki/kapelmistrz Gminnej Orkiestry Dętej.