Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W ZŁEJWSI WIELKIEJ ORAZ SZKOŁY W CZARNOWIE ODBĘDZIE SIĘ

DNIA 01.09.2022 R. O GODZINIE 9.00

W SZKOLE W ZŁEJWSI WIELKIEJ

 

MSZA ŚW. DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W ZŁEJWSI WIELKIEJ

01.09.2022 R.

O GODZINIE 8.00

 

PRZYWOZY I ODWOZY UCZNIÓW

W DNIU 01.09.2022 R.

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W ZŁEJWSI WIELKIEJ

 

PRZYWOZY DLAUCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
W ZŁEJWSI WIELKIEJ:

 

SKŁUDZEWO              - 7.20

GUTOWO                    - 7.30

PĘDZEWO                   - 7.35

STANISŁAWKA          - 7.30

KAMIENIEC                - 7.40

TOPORZYSKO             - 7.50

 

PRZYWOZY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W CZARNOWIE
:

 

TOPORZYSKO            - 8.25   

                  STANISŁAWKA          - 8.35                       

KAMIENIEC              - 8.45   

                                                                                         

ODWOZY:

SZKOŁA PODSTAWOWA

        

        SKŁUDZEWO, GUTOWO, PĘDZEWO                       - 10.00         

KAMIENIEC, STANISŁAWKA                                  - 10.00