Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Spotkanie Wójta Gminy Zławieś Wielka Pana Jana Surdyki z najzdolniejszymi uczniami klas 8.

Dnia 8 czerwca 2022 roku w Domu Kultury w Górsku miało miejsce spotkanie Wójta Gminy Zławieś Wielka Pana Jana Surdyki z najzdolniejszymi uczniami klas ósmych, dyrektorami szkół i wychowawcami. Uczniowie otrzymali słowa uznania ze strony Pana wójta, dyplomy i upominki.