Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Wyniki konkursu fizyczno-chemicznego.

W dniu 3 czerwca 2022 roku w Szkole Podstawowej w Złejwsi Wielkiej odbyła się  II edycja Konkurs Fizyczno - Chemicznego. Konkurs był ciekawą propozycją edukacyjną adresowaną do kreatywnych uczniów klas 7-8 z terenu naszej gminy.   Do rywalizacji stanęło siedmioro uczniów ze szkoły podstawowej z Przysieka, Górska i Złejwsi Wielkiej, którzy zmagali się z rozwiązywaniem zadań testowych z fizyki i chemii o różnym stopniu trudności. Po części pisemnej wszyscy uczniowie zaprezentowali przed Komisją Konkursową nakręcony przez siebie filmik z przeprowadzonego doświadczenia fizycznego lub chemicznego.  

  

W skład Komisji Konkursowej weszli:

Pani dr Józefina Turło (Przewodnicząca) - wybitna specjalistka z dziedziny fizyki, wykładowca UMK w Toruniu, koordynator projektów krajowych i zagranicznych, autorka książek edukacyjnych, współorganizatorka licznych konkursów przedmiotowych, redaktor naczelna czasopisma „Nauczanie Przedmiotów Przyrodniczych”, członkini Międzynarodowego Komitetu Doradczego brytyjskiego czasopisma edukacyjnego „Physics Education”.
Pan Robert Swiontek Brzezinski (Członek Komisji) - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej,
Pan Rafał Żelazek (Członek Komisji) - nauczyciel historii i WOS’u w Szkole Podstawowej w Złejwsi Wielkiej
Wyłonienie zwycięzców było bardzo trudne. Komisja Konkursowa zdecydowała nagrodzić uczniów, którzy otrzymali największą ilość punktów za test oraz pokaz doświadczenia.
Laureaci Konkursu:

I miejsce - Maksymilian Wróblewski z kl. 7 ze Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej

II miejsce - Franciszek Kosobucki z kl. 7 ze Szkoły Podstawowej w Złejwsi Wielkiej

III miejsce - Tobiasz Roszko z kl. 7 ze Szkoły Podstawowej w Przysieku
Pozostali uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia i dyplomy.
Ogromne gratulacje!!!
Wszystkim uczniom i nauczycielom zaangażowanym w przygotowanie dzieci do konkursu serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów! Do zobaczenia za rok!!!

 

Anna Kosobucka

Joanna Wesołowska - Jabłońska