Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej

Testowanie nauczycieli i pracowników klas I-III na obecność SARS-CoV2