Wyszukiwarka

Wyszukiwarka

Procedury bezpieczeństwa

ZARZĄDZENIE NR 13/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Złejwsi Wielkiej

z dnia 26.08.2020 r.

dotyczące wprowadzenia procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania
i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły,

obowiązujące od 1 września 2020r.

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wprowadza się procedury bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Złejwsi Wielkiej.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pełna treść dokumentu kliknij mnie

Deklaracja rodziców (wypełnione deklaracje dostarczyć  wychowawcy do 4 września) klikniej mnie

Zgoda na pomiar temperatury (wypełnioną zgodę dostarczyć  wychowawcy do 4 września) klikniej mnie

Logowanie

Zaloguj się

Kontakt

ul. Szkolna 6

87-134 Zławieś Wielka

tel. 56 678 09 27

E-mail: sekretariat@szkolazlawies.pl

Kalendarium

Niedziela, 2021-03-07

Imieniny: Flicyty, Kajetana